Huis van Wonderen

De naam alleen al …

Lijkt pretentieus, maar ik heb opgezocht en ontdekt dat ik hiermee niet  origineel ben. Het ‘Huis van Wonderen’ bestaat al, in Zanzibar namelijk, waar het een voormalige villa van een sultan betreft die het in 1883 liet bouwen en het ‘wonderlijke’ er aan was dat er elektriciteit én stromend water én een lift aanwezig was. Nu is het een museum, maar in een zo slechte staat dat er geen bezoekers meer zijn toegelaten omwille van de kans op neervallende brokstukken.

Waarom dan toch die naam? 

Mijn definitie van ‘ een Wonder’:
Als dingen, situaties, gebeurtenissen in zo een mate positief evolueren dat degene die deze ervaart er enigszins ‘ondersteboven’ van is en het (aanvankelijk) helemaal niet begrijpt, dan spreek ik over een wonder. 


Ik ben er van overtuigd dat je, via een bewuste omgang met je gedachten, de kans op wonderdoenerij exponentieel kan laten toenemen. 

Net als de villa in Zanzibar stroomt het niet alleen uit de waterkraan en uit het stopcontact maar kan het best zijn dat in onze gedachten en overtuigingen geblokkeerde  stromen worden ontward waardoor de liefde die in ons zit heel wat gemakkelijker zijn weg vindt. En dan worden we meteen opgetild richting hemel, zonder dat er enige materiële lift aan te pas komt!  

Dit huis biedt je de kans om je gedachten meer wondergericht te oriënteren. Het sobere, aangename verblijf daar, de ontmoetingen, de bibliotheek, de stilte, de prachtige omgeving die tot wandelen uitnodigt, zullen je inspireren tot een lach op je gezicht en tot dankbaarheid in eenvoud. 

Er is ook nog een tweede reden en die heeft te maken met het bestaan van een boek getiteld ‘ Een Cursus In Wonderen ( ECIW) ‘. Dit is een gechanneld boek dat zijn eerste Engelse uitgave kende in 1975 en in Nederlandstalige versie verscheen in 1990. Hierin ontvangt een Amerikaanse psychologe met een leerstoel aan de universiteit informatie van een bron die zich ‘Jezus’ noemt ( niet zomaar een Jezus, maar de enige échte) en die haar in 1300 bladzijden uitlegt hoe het leven in elkaar zit én hoe we er kunnen in slagen om dit fysieke leven, wat één grote illusie blijkt te zijn, te overstijgen, waardoor gevoelens van vrede, vreugde en vrijheid ( driemaal vr …) onze belangrijkste emoties worden. Dit boek is nog steeds actueel en kent veel lezers en studenten in België en Nederland die het boek proberen te begrijpen en toe te passen. Eén van die lezers en studenten ben ikzelf en ik stel mijn huis dan ook graag ter beschikking van mensen die dichter bij het antwoord willen komen op de vraag: ‘ moeder, waarom leven wij?’

Mail me

Voor informatie omtrent verblijfsmogelijkheden